Ahir es va publicar al BOE la correcció d’errors del Reial Decret 817/2015, de 11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

 

Aquesta normativa permet tenir-ne un criteris clars i apropiats a la qualitat de l’aigua d’aquelles zones que no tenen consideració de zona de bany, bàsicament els ports i instal·lacions nàutic d’esportives. Aquí teniu l’enllaç

 

BOE-A-2015-12899

Normativa d’Aigües