Nou Pla Hidrològic

Tot arriba, avui, 20de juliol de 2015 s’ha publicat al B.O.E. el nou Pla Hidrològic de les Illes Balears Esperem que sigui una eina útil per al futur de les nostres Illes. Vos deix l’enllaç per que ho consulteu http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8045